Leergeld Groningen plaatst functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

Hoe kun je aanvragen

Nog niet bekend bij Leergeld?

Heb je nog niet eerder een aanvraag bij Leergeld gedaan dan kun je je heel eenvoudig aanmelden via www.leergeldgroningen.nl/doe-een-aanvraag. Jouw gegevens worden dan doorgegeven aan één van onze intermediairs. Een intermediair is een vrijwilliger die een afspraak met jou maakt voor een huisbezoek. De  intermediair bekijkt samen met jou van welke voorzieningen je gebruik kunt maken. Nadat de aanmelding is goedgekeurd door het kantoor van Leergeld, kan de intermediair jouw aanvraag in behandeling nemen. 


Al bekend bij Leergeld?

Ben je al bekend bij Leergeld, dan kun je direct contact opnemen met je intermediair. 


Weet je niet meer wie jouw intermediair is?

Als je niet meer weet wie jouw intermediair is, dan kun je opnieuw een aanvraag doen via www.leergeld/groningen/doe-een-aanvraag. Onze medewerkers van de backoffice zullen jouw aanmelding doorsturen naar je intermediair. Deze neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.


Werkt jouw intermediair niet meer bij Leergeld?

Doe opnieuw een aanvraag via www.leergeldgroningen.nl/doe-een-aanvraag. Je krijgt dan een nieuwe intermediair. Deze neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.