Leergeld Groningen plaatst functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

Wie kunnen aanvragen

Bij Stichting Leergeld Groningen kan elke ouder die in de gemeente Groningen woont een aanvraag doen voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Je komt in aanmerking voor een vergoeding als jouw besteedbaar inkomen gelijk is aan, of lager is dan 120% van een bijstandsuitkering.

Wat zijn de Inkomenscriteria van Leergeld Groningen?
Type gezin
Leergeld norm  

(120% bijstandsnorm volgens de Participatiewet)

1-oudergezin

€ 1.540,60

2-oudergezin

€  2.201,21

Ook anderen kunnen een aanvraag indienen. Het gaat dan om professionals die met kinderen werken, zoals een sportcoach, leerkracht, maatschappelijk werker of bijvoorbeeld een medewerker van een sociaal wijkteam.