Leergeld Groningen plaatst functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

Overzicht donateurs

Wij kunnen onze doelstelling alleen bereiken dankzij de subsidie van de gemeente, provincie Groningen en giften van anderen. Onze donateurs en sponsors zijn onder andere bedrijven, verenigingen en particulieren. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kan Leergeld Groningen de ontvangen donaties en subsidies vrijwel geheel aan de doelgroep besteden. Wij hopen ook in de komende jaren op de steun van vele fondsen te kunnen rekenen!


Onderstaande organisaties dragen ons al een warm hart toe. Wij willen hen van harte danken voor hun giften en steun in 2022!

Diakonale kommissie van de Remonstrantse gemeente

​​PKN Diaconie Groningen-Zuid 

Duurzaam Direct
Protestanse gemeente Groningen
GSP diensten Martinikerk 
Poiesz supermarkten
Inventief, bureau voor indentiteit en reputatie van maatschappelijk betrokken organisaties 

Jumbo Maripaan 

Rabo Clubsupport
Kerry Stichting 

Soroptimisten

Mamaminifonds 

Stichting MJD

Medewerkers GGD Groningen 

St. Pape-fonds

P.G. Martensstichting

Stichting Societas en VIP

Daarnaast mochten wij ons zeer gelukkig prijzen met nog vele donaties van fondsen, bedrijven en particulieren die anoniem wensen te blijven. Wij willen ook hen hartelijk danken!