Leergeld Groningen plaatst functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

Leergeld wil alle kinderen laten meedoen!

Als ouder wil je graag dat je kind kan meedoen en erbij hoort op school en daarbuiten. Schoolspullen, sportkleding en contributie, zwemles, muziekles of dansen ….. het is allemaal nodig voor een opgroeiend kind tot en met 17 jaar. Het is heel vervelend als daarvoor te weinig geld is en je kind tekort komt. In dat geval vormen wij als Leergeld Groningen een vangnet.


We proberen zoveel mogelijk kinderen, voor wie door geldgebrek sociale uitsluiting dreigt, te bereiken en te helpen. In Nederland gaat het om ongeveer 1 op de 12 kinderen die niet mee kunnen doen. In de gemeente Groningen gaat het in 2022 om ongeveer 1 op de 5 kinderen voor wie we een aanvraag verwachten voor onze voorzieningen. Dit aantal loopt op door de economische omstandigheden op dit moment.

Door de kinderen te helpen, proberen we te voorkomen dat ze nu en in de toekomst worden buitengesloten.  Nu meedoen, is straks meetellen.

Wie kunnen aanvragen?

Hoe kun je aanvragen?

Wat kun je aanvragen?