Leergeld Groningen plaatst functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

Resultaten

Leergeld Groningen heeft in 2023, 11.198 keer hulp kunnen bieden! Dat is weer vaker dan de jaren ervoor. Het ging om 3941 kinderen. Kinderen die kansen kregen om zich persoonlijk te ontwikkelen, terwijl er in het gezin geen geld voor was.

Wij zijn enorm blij met dit mooie resultaat en danken alle donoren en alle anderen die zich ingezet hebben om dit resultaat te bereiken. 


Sociaal jaarverslag en jaarrekening

Het sociaal jaarverslag (jaarbericht) geeft, naast wie en wat wij zijn en doen, een kijkje in onze activiteiten. Het geeft een verkort overzicht van onze financiën. De jaarrekening is de verantwoording van de financiële gang van zaken en geeft daarop een toeliching.
Wie kunnen aanvragen?

Hoe kun je aanvragen?

Wat kun je aanvragen?